Ontwikkelingen clubgebouw, kleedkamers en voelbalcomplex

Het gebied rond onze club gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. De gemeente is bezig met een groot ontwikkelplan voor het gebied rondom de Sportweg. Dat plan heeft ook gevolgen voor het voetbalcomplex van Haarlem-Kennemerland.

Wat betekent het ontwikkelplan voor onze club?

In het concept ontwikkelplan – dat de bouw van woningen en aanleg van voorzieningen omvat – staat onder andere dat er een parkeergarage komt onder veld 1 en dat het oude tribunegebouw met onze kleedkamers gaat verdwijnen. Ter vervanging van deze kleedkamers onder de tribune krijgen wij tijdelijke kleedkamers op de grasstrook tussen veld 1 en veld 2. Deze worden komende zomer gebouwd.

Ons clubgebouw

De ontwikkelplannen van de gemeente zijn voor ons ook aanleiding om te kijken naar mogelijkheden om het huidige clubgebouw te vernieuwen. Dit pand heeft een rijke historie, maar is zoals je weet ook aan vernieuwing toe. Onder andere het dak en de elektra moeten worden aangepakt. Maar er zijn meer aanpassingen nodig om het clubgebouw aan de eisen van deze tijd te laten voldoen.
Op dit moment is de gemeente eigenaar van het pand en mogen we het kosteloos gebruiken. Als club hebben we de optie om het pand te kopen van de gemeente. Eigenaarschap heeft als voordeel dat we als club subsidies kunnen aanvragen om het op te knappen, maar in de huidige staat is het clubgebouw niet aantrekkelijk om over te nemen. Er moet heel veel gebeuren om van ons clubgebouw een mooi fris en duurzaam pand te maken. Een dergelijke renovatie kost geld, veel geld, en subsidie zal slechts een deel van die kosten dekken. Als club zullen we dus zelf ook geld moeten sparen om nieuwbouw of renovatie mogelijk te maken.

Wat voor clubgebouw willen we?

Tijdens de speciale ALV in maart dit jaar hebben we gebrainstormd over de toekomst van ons clubgebouw. Willen we een nieuw gebouw? Of willen we het huidige gebouw vernieuwen, en met welke voorzieningen dan? Kortom, wat voor mogelijkheden heeft de club en wat past qua investering het beste bij onze vereniging? Zeker is dat voor beide opties veel geld nodig is.
De visie en het beleid van onze club zijn belangrijk voor de keuzes die we gaan maken. In onze visie en beleid staat de jeugd centraal. De opgroeiende jeugd blijft bij onze club voetballen en heeft de kantine steeds meer nodig. Liefst realiseren we kleedkamers en kantine in hetzelfde pand. Dat is praktisch én gezellig. Ook willen we een clubgebouw waarin multifunctioneel gebruik voor maatschappelijke voorzieningen mogelijk is. De club heeft immers een maatschappelijke functie in Haarlem-Noord.

Werkgroep, tekening en kosten

Het bestuur is gestart met een werkgroep Toekomst Huisvesting. Deze werkgroep gaat met het bestuur onderzoeken wat voor Haarlem-Kennemerland het meest realistische/aantrekkelijke scenario is: nieuwbouw of verbouwrenovatie. Nieuwbouw is duur en onzeker. Daarom maakt de werkgroep Toekomst Huisvesting nu eerst een tekening van wat we van het huidige gebouw en de kleedkamers zouden kunnen maken.

Help je mee?

Wil je meedenken of helpen bij ons huisvestingsproject? Of heb je financiële en juridische kennis die je wilt inzetten voor onze club? Bijvoorbeeld door deel te nemen in de werkgroep Toekomst Huisvesting of te helpen bij fondsenwerving? Meld je dan aan bij voorzitter@haarlem-kennemerland.nl. Je hulp is meer dan welkom: samen maken we de club!

Vragen?

Alle leden houden we uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het huisvestingsproject. Dit doen we via de whatsappgroepen en de nieuwsbrief. Mocht je vragen hebben, mail die gerust naar voorzitter@haarlem-kennemerland.nl.