SPECIALE LEDENVERGADERING

Beste leden,

Vrijdag 13 maart is er een extra ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering vieren wij dat het alweer bijna 10 jaar geleden is dat Haarlem Kennemerland is opgericht.

Terugkijkend op deze 10 jaar kan gesteld worden dat Haarlem Kennemerland zich op voetbaltechnisch gebied, zowel kwalitatief (ca. 150 leden in 2010 naar ca. 700 leden eind 2019) als kwantitatief (Haarlem Kennemerland behoort in verschillende leeftijdscategorieën de sterkere teams van de regio Haarlem), zeer positief ontwikkeld heeft.

Daarnaast heeft de verenigingsstructuur (onder andere de oprichting de Technische Commissie) en een modernisering van de faciliteiten (aanleg 2 kunstgrasvelden en verlichting op 3 velden) de nodige aandacht gehad en zijn ook op deze gebieden stappen gezet.

Al deze positieve veranderingen nemen echter niet weg dat de komende tijd de nodige veranderingen gewenst zijn om onze club op voetbaltechnisch gebied, de structuur van de vereniging en de modernisering van onze faciliteiten, verder te ontwikkelen.

Hiervoor hebben wij de afgelopen tijd hard gewerkt aan een beleidsplan voor de komende 10 jaar. In dit plan hebben wij uiteengezet hoe wij denken dat wij Haarlem Kennemerland de komende tijd verder kunnen brengen in haar ontwikkeling. Dit plan willen wij graag aan jullie presenteren.

Wij als bestuur willen onze visie de komende tijd ook in uitvoering brengen en zijn erg benieuwd wat jullie van onze plannen vinden en hopen met jullie tijdens de ledenvergadering in discussie te kunnen gaan over onze plannen.

Daarnaast hopen wij ook dat het niet alleen bij deze discussie blijft, maar dat er ook leden zijn die binnen Haarlem Kennemerland een actieve rol willen gaan bekleden in het bestuur of in een commissie, want de ontwikkeling van Haarlem Kennemerland is de laatste jaren zo hard gegaan dat het ook echt noodzakelijk is dat ons kader wordt uitgebreid.

Wij als bestuur hopen dan ook dat er op 13 maart om 19.30 uur een grote opkomst is bij de presentatie van onze visie. Naast ons beleidsplan willen wij op deze avond ook kort stilstaan bij de plannen van de Gemeente voor de Orion-zone en de mogelijke consequenties hiervan voor Haarlem-Kennemerland, willen wij ons 10-jarig bestaan vieren, een aantal leden huldigen en willen wij iets veranderen in de reglementen over de vaststelling van de contributie.

Wij hopen jullie allen te zien op 13 maart om 19.30 in onze kantine.

Met sportieve groeten,

Het Bestuur van Haarlem Kennemerland

Agenda 13 maart 2020

Bijlage 1 Verslag ledenvergadering 2 oktober 2019

Bijlage 2 Beleidsplan Haarlem-Kennemerland 2020-2030

Bijlage 3 Voorstel reglement wijziging contributie