VERTROUWENSPERSONEN

Op onze club kunnen we op een ontspannen manier voetballen en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag dat misschien als een grapje begon, vervelend wordt. Dan gaat het gedrag over een grens en tast het mogelijk je plezier en gevoel van veiligheid aan.

Als er problemen zijn kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen. Je kan bijvoorbeeld praten met degene zelf, met je coach/trainer of met bijvoorbeeld je ouders. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet goed lukt. In die gevallen kan er een beroep op ons gedaan worden. Samen bekijken we op welke manier het beste gehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen wij geen verdere stappen ondernemen. Soms is het echter belangrijk dat derden betrokken worden bij jouw vraagstuk of probleem. Het is daarom mogelijk dat vertrouwenspersonen onderling contact hebben met elkaar en in bepaalde gevallen is inschakeling van officiële instanties of het bestuur noodzakelijk. Je zal in die gevallen altijd vooraf geïnformeerd worden. De vertrouwenspersonen zijn er voor alle jongens en meisjes, ouders, spelers, trainers en coaches van elke leeftijd binnen Haarlem-Kennemerland.

s

WANNEER KAN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSPERSONEN VAN HAARLEM-KENNEMERLAND

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Het functioneren van de vertrouwenspersonen valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Haarlem-Kennemerland. Er vindt jaarlijkse evaluatie plaats over het aantal en de aard van de gevallen. Ook hierbij geldt dat zonder jouw medeweten namen niet genoemd worden.

WIE ZIJN WIJ?

Misschien denk je dat jouw situatie niet ‘ernstig’ genoeg is. Maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover een van de vertrouwenscontactpersonen aan te spreken. Wij zijn er voor jou! Je kunt een bericht sturen naar vertrouwenspersoon@haarlem-kennemerland.nl

Maarten Tijsma, vrijgevestigd GZ-psycholoog en mede-eigenaar van een groepspraktijk in Haarlem. Inmiddels heb ik ruim 20 jaar werkervaring in de hulpverlening aan jongeren en volwassenen. Dagelijks werk ik met mensen die worstelen met situaties die hen emotioneel raken. Zelf voetbal ik niet, maar sport wel graag. Mijn zoons zijn jeugdspeler bij deze club.

Suzanne de Haas, pas sinds een paar jaar (maar met veel plezier!) voetballend bij Vrouwen 30+. Ik werk bij de Bibliotheek op de afdeling Educatie. Ik hou me bezig met leesplezier voor kinderen en met taalactiviteiten voor mensen die beter Nederlands willen leren. Ik heb twee zoons maar ben thuis de enige die voetbalt.