NOODOPROEP BESTUUR, VRIJWILLIGERS GEZOCHT

NOODOPROEP BESTUUR, VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Beste leden, ouders en verzorgers,

Dit is een noodoproep. We willen allemaal kunnen voetballen of onze kinderen kunnen laten voetballen. Dat dreigt straks niet meer te kunnen. FC Haarlem-Kennemerland is een bloeiende club qua ledenaantal. Er is ontzettend geïnvesteerd in een goede jeugdopleiding door het bestuur, de toegewijde trainers en coaches. Tegelijkertijd is FC Haarlem-Kennemerland een vrijwilligersvereniging. En er zijn momenteel te weinig vrijwilligers om de club overeind te blijven houden. De club heeft vooral heel hard mensen nodig die zorgen voor extra sponsors en voor inkomsten uit kantine en evenementen.

Functies Haarlem Kennnemerland

De club betaalt huur voor de velden, aan de KNVB om mee te kunnen doen met de competitie, aan trainers, materiaal, gas, water en elektra. Daar staat aan inkomsten tegenover: contributie, sponsorgeld en kantine. De energieprijs is enorm verhoogd en de inkomsten blijven achter. Op peildatum 30 juni draaide de club net quitte, terwijl we reserve moeten opbouwen en investeren. De kantine moet opgeknapt en gezelliger: een fijne plek die altijd open is voor activiteiten en evenementen. De velden moeten onderhouden en de sponsorcontracten vernieuwd. Er zijn meer vaste vrijwilligers nodig om het samen als sportvereniging te redden.

Kom dus vooral op donderdag 6 oktober om 20.00 naar de Algemene Ledenvergadering of informeer bij Michel via 06-31665096 als je de club wil helpen. Je kunt altijd vrijblijvend informeren. Op de website staat een overzicht van de vacante functies en kunnen de stukken voor de ledenvergadering teruggevonden worden. Het hoeft niet van individuen af te hangen, samen komen we eruit. Alle beetjes helpen, alle hulp is welkom!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van FC Haarlem-Kennemerland