LID WORDEN VAN HAARLEM KENNEMERLAND

Graag verwelkomen wij nieuwe leden, zowel jeugdleden als senioren voor de zaterdag en de zondag. Je kan ook gerust eerst een keer komen meetrainen.

Onze vereniging probeert zo snel en effeciënt mogelijk de leden te ondersteunen. De administratie van onze vereniging is geheel digitaal ingericht.  U kunt via dit aanmeldformulier lid worden van onze club. Bij vragen en opmerkingen kunt u uitsluitend via secretaris@haarlem-kennemerland.nl contact opnemen. Om het formulier te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren op onze website

>> ONLINE AANMELDFORMULIER

Alle informatie over contributie en betaling staat in de rubriek clubinfo.


OPZEGGEN

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via de secretaris (secretaris@haarlem-kennemerland.nl).

Mondelinge afmelding bij trainer, coach, teambegeleider of bestuurslid geldt NIET als formele afmelding. Vanzelfsprekend informeert u zelf de trainer, coach of teambegeleider van het team (van uw kind).

Een lidmaatschap kan zonder verdere kosten uiterlijk 31 mei schriftelijk via de mail worden opgezegd bij de secretaris (secretaris@haarlem-kennemerland.nl). De penningmeester stuurt u half juni dan ook geen verzoek om betaling van de contributie voor komend seizoen. Wanneer u zichzelf of uw kind na 31 mei (voorafgaand van het nieuwe voetbalseizoen) schriftelijk via de mail afmeldt, ontvangt u GEEN restitutie van de verschuldigde contributie.

Na 31 mei worden huidige leden automatisch als lid van de vereniging aangemerkt (zie hierboven). Als lid van onze vereniging ontvangt u dan ook zoals gewoonlijk de contributiebrief (-email) van de penningmeester.

Motivering beleid:
Deze op het oog misschien ‘zware’ richtlijn is noodzakelijk om onze vereniging voor alle leden op een plezierige manier te organiseren. Daarvoor zijn diverse redenen:

  • De KNVB eist dat club het aantal elftallen én het aantal spelers in een vroegtijdig stadium aan de KNVB worden doorgegeven. Het aantal leden dat op 1 juni aanwezig is, is hiervoor bepalend. Daarvan is 31 mei afgeleid.
  • Bij terugtrekking van elftallen (doordat spelers zich later afmelden) brengt de KNVB bij onze vereniging een boete in rekening.
  • Bovendien worden uw medespelers (of medespelers van uw kinderen) ernstig gedupeerd.