Haarlem-Kennemerland weer een stukje veiliger dankzij BHV ELH cursus

De afgelopen maand zijn er meerdere trainers en bestuursleden getraind om 1e hulp te kunnen verlenen op de club. Als club vinden wij het heel belangrijk dat er altijd iemand is, die weet hoe te handelen in het geval van calamiteiten.

Op het complex zijn al meerdere aanpassingen/verbeteringen te zien na deze cursus. Zo is de AED verplaatst naar het trainershok, zodat iedereen er bij kan. Zijn er stickers op de deur geplakt, zodat duidelijk zichtbaar is dat er een AED aanwezig is. Isde EHBO koffer gecontroleerd en bijgevuld. De brancard ook verplaatst naar het trainershok, zodat ook hier iedereen bij kan.

De cursus duurde 3 avonden en daarin zijn meerdere onderwerpen behandeld:

Een aantal onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

 1. Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp
 2. De benadering van een slachtoffer
 3. Uitwendige wonden & brandwonden
 4. Ernstig uitwendig bloedverlies& shock
 5. Botbreuken & oogletsels
 6. Noodvervoersgreep van Rautek
 7. Stoornissen in het bewustzijn
 8. Stoornissen in de ademhaling
 9. Stabiele zijligging
 10. Aanbrengen van (wond)snelverband
 11. Aanbrengen van een wonddrukverband
 12. Reanimeren en AED
 13. Gebruik brancard

Dankzij deze cursus kunnen:

Arjen Overbeek, Arjan van Grootheest, Mandy Wassink, Daan Schoonderwoerd, Michel Duijker, Bart Leurs en Karim Elhasnaoui:

Naast de eerder genoemde onderwerpen:

 • Intern en extern alarmeren
 • De ongevalplaats beveiligen
 • Zonodig een slachtoffer over korte afstand verplaatsen
 • Levensbedreigende functiestoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen
 • Slachtoffers kundig overdragen aan de professionele hulpverlening.

Ook zonder training willen wij graag dat onze trainers weten hoe te handelen bij calamiteiten. Een hele goede start is het downloaden van de EHBO app.

Gratis EHBO-app voor hulp bij veelvoorkomende situaties

Zorg dat je weet wat je moet doen bij een ongeval. Van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing.  Met deze EHBO-app heb je alle EHBO-instructies altijd op zak. In een noodsituatie geeft de app je ook gesproken instructies. Download gratis voor iPhone  en Android  smartphones.

(Bron: Rode Kruis)

Tekst: Karim