BELEIDSPLAN

Hieronder treft u aan de door de club vastgestelde beleidsplannen.

Download beleidsplan HK 2010

Het Jeugdvoetbal Beleidsplan is een vervolg op het plan dat in mei 2010 voor Haarlem-Kennemerland is opgesteld. Een gedeelte van dit plan is opgesteld vanuit dat eerdere plan. Extra aandacht is nu gegeven aan de voetbaltechnische aspecten voor de jeugd.

Jeugdvoetbal beleidsplan HK 2016-2020

Het past bij onze club om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen met onze kantine. Dit vertaalt onder andere in ons Beleidsplan Gezondere Kantine. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en bezoekers.

Beleidsplan gezondere kantine

Daarnaast hebben we een de richtlijnen voor alcoholgebruik vastgelegd in ons Alcoholbeleid.

Beleidsplan alcoholbeleid

 
 

X