BELEIDSPLAN

Hieronder treft u aan de door de club vastgestelde beleidsplannen.

Beleidsplan Haarlem-Kennemerland 2020-2030

Haarlem-Kennemerland FC zet met dit beleidsplan niet alleen een stip aan de horizon. De vereniging die in 2010 voortkwam uit twee prachtige oude voetbalclubs beschrijft in dit beleidsplan ook de noodzakelijk stappen van een duurzame doorontwikkeling van de vereniging voor de komende jaren.

Download beleidsplan HK 2010

Het Jeugdvoetbal Beleidsplan is een vervolg op het plan dat in mei 2010 voor Haarlem-Kennemerland is opgesteld. Een gedeelte van dit plan is opgesteld vanuit dat eerdere plan. Extra aandacht is nu gegeven aan de voetbaltechnische aspecten voor de jeugd.

Jeugdvoetbal beleidsplan HK 2016-2020

Het past bij onze club om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen met onze kantine. Dit wordt onder meer vertaald in ons Beleidsplan Gezondere Kantine. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezonder is omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en bezoekers.

Beleidsplan gezondere kantine

Daarnaast hebben we de richtlijnen voor alcoholgebruik vastgelegd in ons Alcoholbeleid.

Beleidsplan alcoholbeleid