AVG TOESTEMMING EN TOELICHTING

Haarlem-Kennemerland heeft als vereniging ook met de nieuwe AVG-wetgeving te maken (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming). De invoering van deze wet heeft landelijk veel voeten in aarde gehad.  Wij als club doen er alles aan om deze wetgeving zo goed mogelijk na te volgen en te zorgen dat alle gegevens die verwerkt worden op een juiste manier bewaard en gebruikt worden. Op een aantal pagina’s op de website komt men als bezoeker onze privacyverklaring tegen waarin u onze basisrichtlijnen over het toepassen van deze wet kunt lezen.

Op deze pagina gaan we nog iets verder in op deze AVG en geven we u als lid nog wat meer mogelijkheden. Hierdoor kunnen we het voor u en onze vereniging transparant maken waardoor de website voor u leuk en informatief blijft.

TOESTEMMING PRIVACYGEVOELIG MATERIAAL OP DE WEBSITE
Wat is er leuker voor een voetbalclub dan een vrolijk en rijkgevulde website. Nieuwsberichten, teamfoto’s, spelersportretten en wedstrijdverslagen. Leuk om te lezen, leuk voor later en vaak goede reclame voor de club. Echter er moet toestemming gevraagd worden voor publicatie aan de betreffende personen wanneer deze met naam en toenaam worden genoemd of op fotomateriaal worden gepubliceerd.

GEEF WEL/NIET UW AVG-TOESTEMMING

Help de club en vul als lid of als ouder met kind onder 16 jaar – het AVG-toestemmingsformulier in waarmee u instemt met publicatie van beelden en namen van uzelf of uw kind(eren). Kijk op deze pagina voor het betreffende formulier.

Ziet u zichzelf op deze website en heeft u hier geen toestemming voor gegeven? Laat het ons weten via mail.
Vindt u het beeldgebruik geen probleem? Vul dan alsnog het formulier in.

Nieuwe leden hebben de mogelijkheid wel/niet toestemming te geven tijdens het invullen van het aanmeldformulier. Alleen geregistreerde bezoekers kunnen dit formulier invullen. Na het invullen van het formulier krijgt de betreffende persoon ook in zijn mail hier een bevestiging van.

Leden die worden afgebeeld op een spelersportret op deze betreffende pagina en op de homepage van Haarlem-Kennemerland.nl hebben ook expliciet toestemming gegeven voor gebruik van de gepubliceerde gegevens. De aanvraag voor deze portretten geschiedt middels een apart formulier op onze website en wordt ondertekend door de geportretteerde persoon zelf. Hij of zij ontvangt hiervan ook een bevestiging via de mail. Het plaatsen van deze portretten wordt altijd geverifieerd met de betreffende persoon.

BELANGRIJK!
Het verwijderen van al u privacygevoelige gegevens en/of beeldmateriaal
Mocht u als lid of oud-lid de behoefte hebben om alle privacygevoelige gegevens te laten verwijderen, dan kan dit. Wij bieden u de mogelijkheid om via een mail hiervoor een verzoek in te dienen. Geef daarin zo exact mogelijk aan wat u wensen zijn en om welke gegevens het gaat. De kans bestaat dat uw gegevens in het verleden op verschillende locaties zijn bewaard. Denk bijvoorbeeld aan het ledenbestand of nieuwsbrief. Heeft u een vraag over beeldmateriaal van uzelf of uw kind(eren)? Dan kunt u hierover ook via mail contact met ons opnemen. Onze webmaster en/of een bestuurslid zal uw aanvraag met zorg behandelen en daar actie op ondernemen. Uw eerdere toestemming is op ieder moment zonder opgaaf van reden in te trekken.

VERWERKING GEGEVENS VIA DE WEBSITE

  • Als vereniging doen wij er alles aan om uw gegevens en privacygevoelige informatie zorgvuldig te verwerken en te bewaren. De bestuursleden doen er alles aan om de beveiliging van deze data goed te regelen.
  • De verbinding tussen u als gebruiker en de webserver is HTTPS. Dit betekent dat als u gegevens verstuurt via onze website deze veilig en versleuteld over het web gaan. U kunt dit zien aan het groene slotje voor de url in de balk van uw browser.
  • De hosting van onze website is onder gebracht bij Vimexx.nl. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van de servers waarop ons domein haarlem-kennemerland.nl op draait dan kunt altijd contact opnemen met de klantenservice van Vimexx.nl
  • Alle informatie die u via onze website verzendt, wordt opgeslagen in het CMS systeem wat degelijk beveiligd is. Bij eventuele hacks of problemen worden wij direct op de hoogte gesteld en ondernemen wij actie.
  • De informatie die via de mail aan u wordt bevestigd en in de mailboxen naar bestuursleden wordt verzonden, ligt niet meer binnen het bereik van onze vereniging en is de verantwoordelijkheid van de ontvanger als het gaat om het bewaren of verspreiden ervan.

BERICHTEN MET NIEUWSWAARDE
Het kan voorkomen dat u uzelf terugziet op een foto bij een nieuwsbericht op onze website. Het kan gebeuren dat u als tegenstander ook in beeld wordt gebracht tijdens een wedstrijd of wordt genoemd bij naam in een nieuwsbericht. Dit kan ook gebeuren zonder dat u toestemming hebt gegeven voor die gebruik.
Nieuwsberichten hebben op onze website een houdbaarheid van 12 maanden. Daarna worden deze uit het systeem verwijderd en staan niet meer openbaar.
Heeft u toch een probleem met een bepaalde berichtgeving? Laat het ons weten via mail zodat wij actie kunnen ondernemen.

KLACHTEN EN SUGGESTIES
Heeft u toch nog vragen of suggesties over de AVG-wetgeving? Neem dan contact op met het bestuur of onze webmaster.