ALGEMENE LEDENVERDADERING

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dit jaar op 2 oktober en begint om 20.00 uur.
Zet deze datum al vast in uw agenda! Bijgaand alvast het verslag van 2018 en de agenda voor de ALV 2019.

agenda 2 oktober2019

Verslag ALV 3 oktober 2018

Jaarverslag bestuur HK 2018/2019