Wedstrijdzaken

     Programma
     Uitslagen
     Afgelastingen
     Teampagina`s
     Trainingsrooster

Programma Zaterdag 1

Olympia Haarlem 1 - Zaterdag 1
Za 5 sep 2015, 14:30

Overige

  

Kom voetballen bij Haarlem-Kennemerland!

Haarlem-Kennemerland is voetballen met plezier.
Haarlem-Kennemerland is beleving en gezelligheid voor iedereen!

 Lid worden

Meld je aan bij de club van de stad! Meld je direct aan via het aanmeldingsformulier voor de jeugd of voor senioren.

- Dus kom ook met jouw team op zaterdag of zondag voetballen in een heus voetbalstadion!
- Ook meisjes- en damesvoetbal!
- Bij voldoende aanmeldingen zal ook een zondag - A - juniorenteam worden ingeschreven.

 Aanmelden

Lid worden van Haarlem-Kennemerland? Dat kan heel simpel: download het aanmeldingsformulier (een WORD document), voor de jeugd of voor senioren, vul het in en het stuur het naar het secretariaat via de post of e-mail het ingevulde formulier naar haarlem-kennemerland@outlook.com .

 Meisjesvoetbal

Bij Haarlem Kennemerland is ook MEISJESVOETBAL en DAMESVOETBAL. Voor het E-team (leeftijd 8-9-10 jaar) is dit lopende seizoen nog plek voor enkele enthousiaste meiden. Lijkt voetbal je wat? Mail naar haarlem-kennemerland@outlook.com voor meer informatie of meld je gelijk aan als lid. 

 Overschrijven

Als je al gespeeld hebt bij een andere club is een overschrijving nodig. Er zijn twee soorten overschrijvingsformulieren: een voor veldvoetbal en een voor zaalvoetbal . Print het uit, vul het in en stuur het via de post of scan het en stuur het via e-mail naar haarlem-kennemerland@outlook.com .

 Contact

Voor vragen, ideeën of opmerkingen kunt u contact opnemen met Willem van Gemert via het telefoonnummer 06-20012814


 Contributie inning

Nieuwe leden kunnen uitsluitend met een automatische incasso hun contributie voldoen.

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar
De contributie kan op twee manieren worden afgeschreven:

Indien u in termijnen betaald zal eenmalig een bedrag van € 5 voor administratiekosten in rekening worden gebracht.

Leden die om welke reden dan ook geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven moeten het volledige contributie bedrag vóór 31 juli op de rekening van de penningmeester hebben bijgeschreven met duidelijke vermelding dat het de contributie betreft én de volledige naam en het lidnummer van het lid waarvoor de contributie wordt overgemaakt.

Er worden dus GEEN acceptgiro'smeer verzonden.
Leden die de contributie niet op tijd betalen krijgen een train- en speelverbod.

Het rekeningnummer van Haarlem-Kennemerland voor contributies is: Rabobank 1171.28.368 [IBAN: NL68 RABO 0117128368]


 Reductie

Korting op contributie met HaarlemPas verdwijnt Het jeugdsportfonds blijft!

De regeling voor reductie op contributie blijft maar de HaarlemPas kan hiervoor niet langer worden gebruikt. Deze regeling is per 1 januari 2013 veranderd.

Wil een kind graag sporten, maar is daarvoor thuis geen geld doe dan een aanvraag bij het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds Haarlem doet dat door de contributie van onze vereniging te betalen. Wij ontvangen rechtstreeks het geld van het Jeugdsportfonds.

Haarlem-Kennemerland doet zelf geen aanvraag bij het Jeugdsportfonds. Opwww.jeugdsportfondshaarlem.nl kunt u lezen hoe u de aanvraag moet doen.

Onderstaand volgen enkele passages  van de website.

Een aanvraag bij het fonds kunnen ouders en kinderen  niet zelf doen. Dat kan alleen door zogeheten intermediairs. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in de eerste of tweedelijns gezondheidszorg, het (voortgezet) onderwijs, jeugdhulpverlening, welzijnwerk en minimaorganisaties.

De belangrijkste voorwaarden:

Donaties voor het Jeugdsportfonds Haarlem zijn welkom op rekening 13 17 95 201  t.n.v. Jeugdsportfonds Haarlem. Elke bijdrage, groot of klein, wordt zeer op prijs gesteld.


 Bedanken

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen rechtstreeks via de wedstrijdsecretaris (schriftelijk of per email). Tevens dient u de leider van het elftal op de hoogte te stellen. Een lidmaatschap kan zonder verdere kosten uiterlijk op 31 mei schriftelijk worden opgezegd

Iemand die zich na die tijd afmeldt krijgt GEEN restitutie van de verschuldigde contributie.

Motivering beleid:

Het aantal elftallen moet reeds in een vroegtijdig stadium aan de KNVB worden doorgegeven die tijdig de competitie-indeling wil regelen. Het aantal leden dat op 1 juni aanwezig is, is hiervoor bepalend.
En bij terugtrekking van elftallen brengt de KNVB hoge boetes in rekening.
Bovendien worden dan de medespelers ernstig gedupeerd.