Nieuws

Afmelden

Om jezelf af te melden voor de nieuwsbrief kan je gebruik maken van de link onderaan een van de ontvangen nieuwsbrieven

GEBRUIK VAN KUNSTGRAS

12-03-2017

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Onlangs is de discussie over het gebruik van kunstgras opnieuw opgelaaid. In een uitzending van het tv-programma Zemba is voor de tweede maal aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsrisico's door rubbergranulaat in kunstgras. Op basis van een door de VU Amsterdam uitgevoerd onderzoek, waarin zeebravisembryo's werden blootgesteld aan verontreinigd water, werd daarin gesuggereerd dat het kunstgras onvoldoende veilig is. Het onderzoek is pril en er zijn nog veel vragen over de gekozen methode en de representativiteit daarvan.

Het RIVM heeft naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek en na aanvullende studie geen aanleiding gezien om het door haar eerder ingenomen standpunt te herzien. Het RIVM blijft zich op het standpunt stellen dat de risico's verwaarloosbaar klein zijn en dat er met een gerust hart kan worden gesport op velden met rubberkorrels. De KNVB en de gemeente Haarlem die eigenaar en beheerder is van onze velden, volgen deze conclusie. Ook het Europese onderzoeksinstituut ECHA dat in opdracht van de Europese Commissie onderzoek deed, deelt de mening dat voetballen op kunstgras met rubberen korrels niet gevaarlijk is.

De gemeente onderzoekt ondertussen drie alternatieve mogelijkheden van infill van de kunstgrasvelden. Daarbij wordt inhoudelijk gekeken naar de gezondheid, speelkwaliteit, weersbestedendigheid en levensduur. In maart a.s. worden daarvan de resultaten verwacht. 

Het bestuur van Haarlem-Kennemerland heeft in haar overleg van dinsdag 28 februari jl. besloten de richtlijnen van de KNVB en van de gemeente te blijven volgen. In onze contacten met de wethouder en de gemeente merken wij hun echte betrokkenheid. Ook bij de eerste periode van onrust is nadrukkelijk aangegeven dat bij hen de volksgezondheid echt op de eerste plaats komt en dat ze, als er aanleiding voor is, daar ook naar handelen.

Het bestuur ziet aldus geen reden om het gebruik van kunstgras uit te sluiten. Tegelijkertijd begrijpen wij dat de ongerustheid opnieuw is aangewakkerd en dat bij ouders en spelers opnieuw de vraag naar boven komt of spelen op kunstgras verantwoord is. Wij merken overigens dat ouders er zeer verschillend over denken.

Haarlem-Kennemerland beschikt over vier velden, waarvan maar één kunstgras veld. Wij zullen zo veel als mogelijk rekening houden met de gevoelens die bij ouders en leden (kunnen) bestaan. Onze jongste jeugd zullen wij overwegend laten voetballen op natuurgras. Het blijft overigens mogelijk als individu of als team aan te geven liever niet op kunstgras te spelen. Verzoeken kunnen per mail worden gezonden naar info@haarlem-kennemerland.nl 

Meer informatie kunt u HIER raadplegen.

Vriendelijke groet,
Henk Jansma
Voorzitter Haarlem-Kennemerland fc

 

GEBRUIK VAN KUNSTGRAS

Eerdere nieuwsberichten

Haarlem-Kennemerland, het echte Oranje 24-03-2018 20:28:11
TRAINER/COACH GEZOCHT VOOR KOMEND SEIZOEN 19-03-2018 12:26:54
Haarlem-Kennemerland, makkie in Zuid 18-03-2018 11:47:03
VOETBAL OP ZATERDAG AFGELAST VOOR PUPILLEN TOT EN MET O11 16-03-2018 14:47:20
TECHNISCHE COMMISSIE VOOR 18/19 IS ROND 13-03-2018 15:30:01
HOERA! GESLAAGD 13-03-2018 09:42:45
DANKBETUIGING 12-03-2018 13:31:29
Haarlem-Kennemerland, even wachten met rekenen? 11-03-2018 14:02:36
terug naar boven